Typografia/2 obálka časopisu

Grafický dizajn
Ľubomír Krátky, 2002

Časopis Typografia vychádzal pre celú republiku v Prahe. Bol to jediný odborný časopis v Európe, ktorý sa od vzniku v roku 1888 venoval okrem technickej problematiky polygrafie aj výtvarnej typografii. Na vyhotovení obálok a grafickej úpravy sa počas dlhej doby existencie podielali mnohí významní typografi a umeleckí grafici, takže bolo cťou ak redakcia vyzvala k vyhotoveniu obálky.