Heptameron

TATRAN, 1983

Ilustrácie Dušan Grečner. Typografia Ľubomír Krátky