Paul Verlaine – Vôňa tvojho tela

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, 1977

Kniha P. Verlaine, Vôňa tvojho tela v edícii Kruh milovníkov poézie prinášala okrem krásnej poézie i sprievodné texty a obrazový materiál zo života a doby básnika. Takýto počin neprináša iba potešenie čitateľovi, ale poskytuje grafickému dizajnérovi i príležitosť ukázať ako dokáže s takým obsiahlym a rôznorodým materiálom pracovať, aby si kniha zachovala atmosféru poézie, ale súčastne v rámci poetických textov začleniť do celku citlivo i prozaické texty a dobové obrazové dokumenty. Aby všetko malo pečať poézie.