J. A. Rimbaud / Opitá loď a iné básne

Vydavateľsvo Slovenský spisovateľ, 1981

Kniha J. A. Rimbaud / Opitá loď a iné básne je z edície KMP a ako bolo zvykom pri tejto edícii obsahovala okrem poézie i obrazový a textový dokumentárny materiál a v tomto prípade boli k básni Opitá loď pripojené ako ilustračný sprievod lepty Albína Brunovského. To zase neobvyklo obohatilo toto slovenské vydanie a vytvorilo z knihy zaujímavý unikát i po stránke výtvarnej. Báseň Opitá loď bola sádzaná z italiky väčšieho stupňa písma čo spolu s celostranovými ilustáciami A. B. umiestnilo knihu do bibliofilskej podoby a typografická úprava prozaickej časti časti Pobyt v pekle, Iluminácie i textov v závere knihy výtvárali knihu vizuálne zaujímavou. Knihy KMP sa stávali na Slovensku knižnými skvostami, hoci nepoužívali pri výrobe neštandartné materiály ani mimoriadnu polygrafickú výrobu. Dokonca základným písmom bolo v každej knihe Baskerville. Tlač bola ofsetová. Do roku 1981 boli i obálky štandartné z kurzívy písma Baskerville tlačené na bielom papieri. Pri tomto zväzku je ukázka obálky tohoto typu, čo neumožňovalo v grafickej úprave obálok prílišnú atraktivitu.