Typografia 12/2012 obálka časopisu

Grafický dizajn
Ľubomír Krátky, 2012

Obálka je vytvorená na počítači kompozíciou autorskej kaligrafie a typografického písma.