Typografia/11 obálka časopisu

Grafický dizajn Ľubomír Krátky, 2012

Obálka je vytvorená na počítači použitím typografického písma
a autorskej kaligrafie.