Typografia/3 obálka časopisu

Grafický dizajn
Ľubomír Krátky, 2013

Obálka časopisu vytvorená na počítači napodobuje v jemných krivkách niektoré kaligrafické ťahy použitého typografického písma.