Doslov k bibliofilskému albumu Kaligrafie, vydanému vlastným nákladom autora v náklade 50 kusov, 2021

Peter Ďurík: publikované v časopise DESIGNUM 4/18

Andrej Krátky: Prečítané na vernisáži výstavy Ľubomír Krátky / Typografia a kaligrafia

Malý príspevok k problematike tvorby knihy, október 2012
(prednesené na seminári slovenských ilustrátorov).

Ročne vychádza množstvo kníh určených detskému čitateľovi. Ilustráciám venujeme dnes zaslúženú pozornosť. Tešíme sa z nich a oceňujeme ilustrátorov za úspešnú ich tvorbu. Ale iba samotné ilustrácie nie sú jedinou zárukou estetickej kvality knihy.

Uverejnené v časopise Typo:Grafik:Um